Aby potwierdzić diagnozę

      Możliwość komentowania Aby potwierdzić diagnozę została wyłączona

Niektóre diagnozy lekarskie brzmią jak wyrok. Dzisiaj osoby, które taką diagnozę usłyszały mogą ją zweryfikować. Na rynku pojawiła się taka usługa jak druga opinia lekarska.

Na czym polega ta usługa?

Druga opinia lekarska jest usługą, która polega na tym, że postawiona wcześniej diagnoza oraz ustalony w oparciu o nią plan leczenia są weryfikowane przez innych lekarzy. Są to specjaliści z danej dziedziny medycyny. Bardzo często druga opinia lekarska wydawana jest przez specjalistów zatrudnionych w zagranicznych placówkach medycznych. Druga opinia medyczna jest wystawiana przez lekarza na podstawie dotychczasowej dokumentacji medycznej pacjenta.

Oznacza to, że druga opinia medyczna jest stawiana bez jego obecności. Pacjent, który otrzyma drugą opinię medyczną może czuć się bardziej komfortowo. Plusem jest też to, że druga opinia medyczna jest przygotowywana w bardzo krótkim czasie. Ekspercka opinia medyczna trafia do pacjenta nie później jak w ciągu 14 dni.

Z jakich dziedzin medycyny przygotowane są opinie?

Ekspercka opinia medyczna przygotowywana jest przez lekarzy specjalistów z różnych dziedzin medycyny. Ekspercka opinia medyczna może zostać przygotowana dla osób z chorobami kardiologicznymi i nowotworowymi. Prywatne opinie medyczne są przygotowywane także z ortopedii i neurochirurgii. Lista chorób jest więc naprawdę bardzo długa. Pacjenci i ich bliscy, którzy zdecydują się na prywatne opinie medyczne są pod opieką osoby, która posługuje się językiem polskim. Prywatne opinie medyczne powstają w formie pisemnej.